Bundel 1


1 Er voor die ander zijn    ca 1998

 

Er voor die ander  wezen, er voor die ander  zijn

Met zijn vele fouten, hoe groot of klein

Steeds maar te vergeven, ook al doet het pijn

 

Er voor die ander wezen er voor die ander  zijn

Een ander voelt vaak niet de pijn jou aangedaan

Kun je dan nog wel voor die ander bestaan

 

Er voor die ander wezen er voor die ander zijn

Hoe groot is een mens zijn draagvermogen, hoe ver reikt zijn kracht

Je zou wel willen schreeuwen maar denkt het over zacht

 

Er voor die ander wezen ervoor die ander zijn

Maar ik dan ik ben ook een wezen, zijn zij er wel voor mij

In jouw is het kind met gevoelens van pijn

 

Er voor die ander te wezen er voor die ander te zijn

Vrede, liefde en rust zijn te verkrijgen

Door vergeving aan die ander te schenken

En niet te wachten tot je het zelf krijgt

 

 

 


3 Gevoel             02-02-1999

 

Er is altijd een vraag die gaat over gevoel

Als jij het antwoord kent weet je wat ik bedoel

Er is vaak een gevoel dat zweeft in de lucht

Soms lijkt het eeuwig te duren

Dan is het voorbij als een zucht

Er is een gebaar zo gewoon

Maar toch heel apart

Het komt om zo te zeggen regelrecht uit je hart

Het is er als vanzelf je weet niet hoe het komt

Maar dat moment is alles alsof de rest verstomd

Het behoeft maar een beetje, al is het nog zo iel

Bevredigend als liefde het is voeding voor je ziel


5 Tijd         31-03-1999

 

Wat is tijd

De beleving van een moment

Waar komt tijd vandaan

Gaat zij ergens naar toe

Soms doet tijd je leven

Dan eens maakt zij je moe

Doorleef de tijd elk moment

Je weet niet wanneer het end

 


7 Geheim         14-05-1999

 

Dat ene woord

Dat naar een ander toe iets zegt

Zonder enig gebaar, maakt gevoelens kenbaar

Het maakt alles in je los, machteloos voel je het aan

Laat je helemaal gaan, emoties borrelen omhoog

Tranen prikken in je oog

Waarom heb je het gezegd, het vraagt om te worden uitgelegd

Maar een woord is maar een woord

Kan alleen worden gehoord

Niet zo innig worden gevoeld, zoals het eigenlijk is bedoeld

Een paar woorden zijn niet genoeg, het worden er steeds meer

Telkens vragen uitleggen keer op keer

Het maakt je zo kwetsbaar, hulpeloos en bang

Komt er dan geen einde aan

Door steeds maar te vertellen, beantwoorden van vragen

Eindeloos te praten keer op keer

Komt het moment dat je verwerkt je gevoel

Dan zal je weten wat ik bedoel

 


10 Praten            01-10-1999

 

Wat is het fijn om echt te praten

Het lucht je hart en vult de gaten

Van een verhaal waar je de helft maar van weet

Gevoelens van een ander begrijpend of niet

Luisterend naar jezelf ook al voel je soms boosheid, verdriet

Langzaam kan de band weer groeien

De liefde die er altijd was

Komt weer tot bloeien

Al gaat je hart soms even dicht

Elk wezen is voor liefde gezwicht

Een ieder die de liefde tot zich laat

Is tot een rijker gevoelsleven in staat

 


12 Luisteren            28-03-2002

 

Ik wil luisteren naar wat ik wil

Word van binnen even stil

Om van daaruit te laten stromen

Verlangens, wensen, dromen

Maak ze kenbaar aan het hoger bewustzijn

Koester ze even dat voelt fijn

Laat los in wetenschap van natuurwet

Hetgeen nodig is voor vervulling in werking wordt gezet

Zo is, word mijn leven, ik heb geduld

Met eigen wensen, verlangens, levenslang vervuld

 


14 Verstoppen     04-04-2000

 

Je zoekt mij maar je vind mij niet

Ik zit binnen in het verdriet

Over hetgeen ik had en weer verloren ben

In mij huilt mijn stem

Uiterlijk doe ik aan alles mee

Lijk ik schijnbaar wel tevree

Zoek afleiding in werk, sport en spel

Ja uiterlijk ben ik er wel

Maar zoek mij en je vind mij niet

Ik ben aan het verwerken mijn verdriet


16 Geloven     11-07-2000

 

Geloven is geloven

Niemand weet het zeker

Is nu de koran, talmoed of de bijbel beter

Beter geloven in jezelf en elkaar

En houden van elkander zoals wij zijn

Dan maken wij elk geloof waar

 


17 Huilen     11-07-2000

 

Huilen is dat zwak of negativiteit

Met huilen kan je zoveel emotie kwijt

Naast huilen kan je lachen zo spontaan

Dat het in huilen over kan gaan

Dus huilen hoeft niet zwak of negatief te zijn

Het lucht op net als lachen en dat voelt fijn19 Vriendinnen     06-01-2001

 

Als je het niet meer ziet zitten, kun je mij bellen

Om mijn aandacht en oren te bestellen

Zodat wij samen tijd hebben om te delen

Dan kun je je hart luchten

Dat kan heel veel schelen

Daarna kun je het misschien weer aan

Om opgelucht alleen verder te gaan

 

Soms zie je het niet meer zitten

Kan je het niet meer aan

Je wilt geen mens meer spreken

Ziet ze niet meer staan

Je wil je verschuilen

Het is zo zwaar alleen te torsen

Ook ik kan het niet voor je oplossen

Luisteren kan ik wel

Daar zijn wij toch vriendinnen voor

Trek bijtijds aan de bel

 

21 Onrecht      06-08-2001

 

Sta je in je recht als je voor of tegen iemand vecht

In het belang van geld, macht of strijd

Of verlang je eigenlijk naar genegenheid

Zijn geweld, afpersing of bedreiging geoorloofd

Om in het gevoel van een ander te komen

Is je ziel zo geraakt dat je het daartoe liet komen

Zo machtig, zo hulpvaardig, zo kwetsbaar

Wie of wat ben jij

Maakt het verdiende geld je blij

Of ben je terug bij af

En heb je meer verloren dan je wilde winnen

Genegenheid en liefde kun je niet afdwingen, afpersen of kopen

Machtsmisbruik zal deze gevoelens breken en slopen

Onzelfzuchtigheid, eerlijk zijn, iets wat je kan berouwen

Daarmee win je liefde,  genegenheid en vertrouwen

 


22 Vergiffenis     06-08-2001

 

Vergiffenis wil ik je vragen

Voor alles wat ik jou misdeed

Verdrietig alles verdragen

Gevoelig het onderwerp dat jij vermeed

Begrijpen doe jij mij niet altijd

Van mij houden wel, heel veel

Vergiffenis wil ik je vragen

Voor mijn onbegrijpelijk deel

 


24 Het heden         04-10-2001

 

Elk moment is een kans om de rest van je leven te veranderen

Elke kans is het moment anders te denken 

Elke kans begint nu

De verandering van je toekomst begint in het heden

Toekomstige verandering is vergeving van verleden

Vredige, liefdevolle toekomst is vergeving naar verleden

Gelukkig is het heden

Het heden is NU


26 Bezit         11-02-2002

 

Wie mij denkt te bezitten heeft niet veel

Wil ik geef ik een deel

Ik heb alleen mijzelf geheel in bezit

Lichaam,ziel en geest vormen dit

Delen zichzelf met jou, een ander, elkaar

Oneindig groot, onwezenlijk klein

Delen bezit van mij genoeg kan zijn

Delen van ieder te samen vormen geheel

 


28 Troost    04-09-1999

 

Kijk in de spiegel en lach

Wees blij met jezelf dat mag

Als je van jezelf houden kan

Ben je een gelukkige vrouw of man

Er is weinig wat jou kan deren

Kwade woorden kunnen je niet bezeren

Wees blij met jezelf bij alles wat je doet

Blijf jezelf trouw dat is goed

Ga niet af op wat een ander zegt

Dan kom je niet tot je recht

Een goed begin heeft nooit een end

Er is altijd  dat ene moment

Dit moment is heden, geen toekomst of verleden

Wie dit moment gelukkig is

Wetende dat dit alles is

En ook alles is wat kan zijn

Gelukkig, liefdevol, het leven is fijn

 


30 Spirituele ervaring    13-02-2002

 

Spirituele ervaring, het menselijk zijn

Zielen die leren, horen, zien, ruiken, proeven

Het leven ervaren, mens te zijn

Miljoenen, miljarden als zandkorrels zo klein

Onmeetbaar, ontelbaar veel

Vormen wij samen het Goddelijk geheel

 


32 Ik wil ik ben       28-03-2002

 

Bij het kiezen voor onze eigen Wil = Ik

Stappen we bij het vertellen aan anderen 

Wel eens in een valstrik

Zonder begrip walst menigeen

Over jou eigen IK WIL heen

Dringt zijn/haar mening aan je op

Je zelfbewustzijn in de strop

Houd je aan je eigen, ik wil of ik wil niet

Ook al brengt het bij anderen boosheid, verwarring, verdriet

Toch is het juist te zijn of te kiezen

Voor wie of wat je bent 

 

 


34 Droom     30-05-2002

 

In mijn droom reikte onze handen elkaar

Sloten ineen, allen om ons heen

Eerlijk gevoel en liefdevol gebaar

Gebeurde het maar echt

Ik weet, eens is ook dat waar

 

 


36 Dood, nieuw begin        18-6-2002

 

Elk leven kent slechts een zekerheid

De Dood

Verdoe daarom geen tijd, beklaag niet je nood

Leef als de natuur om je heen

Natuur:  groei, bloei, geboren, leven

Vertrapt, verlept, vernietigd, legt zich er niet bij neer

Accepteert, verandert, versterkt zichzelf, groeit, bloeit

Leeft door, telkens weer

Accepteer je eigen leven zoals het komt en geniet

Met soms natuurlijke gevoelens van boosheid, wanhoop en verdriet

Geniet ervaar het menselijk zijn

Blijf niet steken in onnatuurlijke pijn

 

Uiteindelijk bereiken wij allen hetzelfde doel

Leven wij kort, lang, gezond, ziek, gelukkig of niet

Na onze geboorte, wint de dood het pleit

 

Doch dood is geen einde maar een nieuw begin

Van wedergeboorte

 


38 Loten van het leven   

 

Lot nummer 1 is het lot van de liefde

Wie dit in zich heeft

Hoeft enkel maar te leven

Nergens naar te streven

Liefde heeft zovele dingen

Rijk gevoel van binnen

Kan anderen gelijk zichzelf beminnen

 

Lot nummer 2 is het lot van vergeven

Totale bevrijding beleven

Begrijpen een ieders anders zijn

Niet de ander veranderen

Gewoon jezelf zijn

 

Lot nummer 3 is het lot van geluk

Niet te vinden in geld,macht of gelijk

Het is hoe je zelf naar iets kijkt

Met lot 3 een gokje wagen

Zelf gelukkig zijn is niet

De ander jou welzijn laten dragen

 


2 Als God leven         25-10-1998

 

Wie als een God wil leven 

Kan houden van zichzelf

Hij hoeft God niet te vrezen

Liefde is alles wat hij doet

Hij leeft met de gedachte, eens komt alles goed

Hoelang het nog gaat duren

Voor hem maakt het niet uit

Het komt goed blijft zijn gedachte

Die steeds opnieuw ontspruit

Oren, ogen houd hij open

Zijn naaste is zijn doel

Niet gebonden aan geboden

Leven op een innerlijk gevoel

Hij hoeft God niet te zoeken

In einder of boven in gewelf

Want God is in zijn naaste

En bovenal in zichzelf

 


4 Kanker     26-03-1999

 

Je zou willen dat je kon zijn

Op een plek zonder angst en pijn

Lekker liggen in het gras

Wachten tot het over was

Zoveel liefdevolle mensen om je heen

Toch doorsta je het alleen

Met deze woorden wil ik je wensen

Krachten van boven je eigen grenzen

 


6 Scheiding            31-03-1999

 

Je huwelijk is kapot je zit daar maar alleen

Kan nog niet wennen aan de stilte om je heen

Moet van alles regelen, rust vind je niet

Waar kan je heen met al je verdriet

Gevoelens: boos, jaloezie, gekrenkt

Red ik dit wel is je gedachte, hoe kom ik erdoor

Heb ik wel steun aan vriend(inn)en

Waar vraag ik het voor

Hoe moet ik vertellen aan hen wat ik voel

Zullen zij begrijpen wat ik bedoel

Doe je ogen echt open en kijk om je heen

Dan zal je ervaren je bent niet alleen 

 


8 Een vraag            20-05-1999

 

Soms heb ik een vraag

Ik weet niet waarom

Dan vind ik een weg

Waardoor ik bij je kom

 

Het antwoord ken ik al

Dat ligt al in mijn hart

Toch wil ik je even spreken

Is dat niet apart

 

Door er met jou over te praten

Komt mijn eigen ik vrij

Het sterke gevoel van binnen

Voel mij dan weer blij

 

Dus als ik een vraag heb

Kom ik naar je toe

Wij vinden het antwoord samen

Jij begrijpt waarom en hoe

 

Als er twee of drie in zijn naam bijeen zijn

Is het altijd goed

 

Het is daarom dat het je ziel zo voedt


9 Vriend(in) luister naar jezelf         02-07-1999

 

Luister naar jezelf je bent toch een goed mens

Kijk binnen in jezelf wat is jou wens

Wees bereid te voelen wat er in je leeft

Kijk naar alle relaties waarin jij jezelf begeeft

Houd van jezelf als eerste naast God

Het is niet Gods bedoeling, het is toch te zot

Dat je jezelf schuld, angst en onzekerheid aan laat praten

Daardoor ga je jezelf en de mensen haten

Houd van jezelf zoals velen houden van jou

Neem jezelf zoals je bent als mens, let niet op fouten

Kijk naar je problemen, trek daaruit je grens

Veroordeel niets ook niet wat jezelf doet

Dan lieve vriend(in)

Komt het eens allemaal goed


11 Keuze      02-03-2000

 

Als je kiest wat je wil sta dan even hierbij stil

Dat verderop in je leven

Hetgeen je gekozen had je wordt gegeven

Blijf je keuze trouw als je het echt wilde

Zo niet verander je keus en het is heus

Iets verder in je leven wordt ook deze keuze je gegeven

 


13 Bloemen        02-03-2000

 

Wie de schoonheid ziet in bloemen

Ziet het licht in dit leven

De vrijheid van nemen en geven

Het resultaat van wat hij kiest

Is nooit iemand die verliest

Wetende dat als schoonheid vergaat

Er altijd opnieuw een bloem ontstaat

Zaad dat steeds tot bloeien komt

Waardoor de dood verstomd

 


15 Verlies     16-05-2000

 

Ik wil je zo graag even bellen je vertellen hoeveel ik van je hou

Waar ben je nou

Ik wil je alles nog eens vragen terwijl ik de antwoorden ken

Weten wie je bent

Wie ben je nou

Ik zou je even willen voelen

Gevoelens hoe wij ze bedoelen

Voelen wie je bent

Hoe voel je nou

Ik kan je eigenlijk niet missen

Velen mensen zich vergissen

Ik mis je zo

Gedachten wil ik met je delen

Het zou mij zoveel schelen

In mijn Harte pijn

Hoe zou dat zijn

Mijn hart wil de jouwe raken plichten verzaken

Waarom kan dat niet

Voel ik af en toe zo'n pijn en verdriet

Zou er ooit een antwoord komen

Al is het in mijn dromen

Een antwoord

Een antwoord dat ik begrijp


18 Eeuwig leven    11-07-2000

 

Het eeuwige leven, leven in het nu, verleden

Toekomst, heden, alles door elkaar

Vele levens verder steeds een ander maar

Indiaan, wijze man, priester of vrouw

Alles bij elkaar steekt het niet zo nauw

Elk leven z'n eigen tempo, steeds leren weer opnieuw

Nooit is het eindig, eeuwig leeft mijn ziel

Steeds opnieuw geboren, herken ik de liefde

Soms het oude verdriet toch leef ik en geniet

Eeuwige ervaringen door de levens heen

Wetende dat eeuwig leven eeuwig is

Door elke dood heen


20 Bezorgdheid      08-01-2001

 

Uit bezorgdheid zeggen ouders

Maak je het niet zo laat

Kijk je uit op straat

Zeg maar niet teveel

Laat je alles heel

Kinderen snappen de ouders vaak niet

Voelen boosheid, verwarring en verdriet

 

Willen uit tot nachts laat

In het donker over straat

Zeggen alles wel

Springen uit hun vel

 

Ouders hebben geleerd wat goed is en verkeerd

Zijn bezorgd om hun kinderen

Kunnen daardoor verhinderen

Het leerproces van hun kind

 

Dat het zelf ondervind

Nadat zei door ervaringen hebben geleerd, zichzelf hebben bezeerd

Later zeggen tot hun eigen kind

Maak je het niet zo laat

 


23 Liefde zonder woorden     22-08-2001

 

Zonder woorden zeggen ik hou van jou

Zal je denken hoe kan dat nou

In de ogen kijkend, zielentaal

Gevoelens samen opgeladen

Dat beviel, even herkennen samen een

Dan kun je opgeladen verder, weer alleen

Het warme bad gevoel herken je het nou

Zonder woorden zeggen ik hou van jou

 


25 Anders kijken/denken    8-10-2001

 

Als wij stoppen te wijzen naar wie het heeft gedaan

Onszelf en anderen gaan prijzen, begint een beter bestaan

 

Als wij in plaats van te wijzen, naar wie het heeft gedaan

Elkander prijzen om wat goed is gegaan

Boet in de kracht van negativiteit, macht  en verdriet

Zaaien wij hoop, paradijs in het verschiet

 

Als wij stoppen te vechten tegen onvoorspelbaar kwaad

Verkrachten wij het steeds ontkiemende zaad

Van oorlog. Machtsmisbruik en haat

En kunnen wij voorkomen een algehele vernietiging

Van onszelf en onze moeder aard

 


27 Puzzel    13-02-2002

 

Mijn leven ervaren als puzzel

Elk moment een stuk

Soms een beetje moeilijk

Meestal veel geluk

Vallen steeds meer stukjes

Stevig op hun plaats

Waardoor mijn leven makkelijker word

Ben ik mijzelf de baas


29 Vrijheid       11-09-1999

 

Vrijheid is ruimte geven aan jezelf

Zoals het opengaan van een gewelf

Ruimte die nimmer einde heeft

Die je zo ook  de ander geeft

De vrijheid die je opent in jezelf

Is hetgeen de ander ook kan nemen

Zonder kwetsen zonder hek

Vrijheid is begrip geen gebrek

Ruimte in jezelf is een vrijheid die een ieder nodig heeft

Jaloezie of angst kan je vrijheid beperken

Belangrijk is daaraan te werken

Is het ook geven aan de ander door

Vrijheid is ruimte, gelukkig zijn

Daar leven wij toch voor

 


31 Wie ben IK        28-03-2002

 

Met een keuze maken voor jezelf

Krijg je soms, het lijkt wel straf

Ongevraagd bemoeienis en commentaar van buitenaf

Anderen schijnen beter te weten wat goed is voor jou

Maar schijn bedriegt, blijf je eigen keuze trouw

Je innerlijk zelf als je er naar luistert

Heeft altijd het beste met je voor

Door te luisteren naar andermans raad

Komt je wie ben Ik niet door

 


33 Zielsverbintenis    27-04-2002

 

Met jou ziel verbonden zijn

Zonder je te zien, voelen, horen

Doet nu niet meer echt pijn

Ik weet, ervaar, zonder dit alles

Het was er, is er en zal er altijd zijn

 


35 Alleen     26-05-2002

 

Een is in alles, alles is in een

Alles in mij, toch alleen

 

De zee, ontelbare druppels

Ontelbare druppels zijn de zee

 

11= twee 1-nen

1=1=11 (twee)

 

Vermenigvuldig en je deelt

Omhoog, omlaag

Snel begrip of traag

Heel(t) in al

Al in het (ge)heel

 

Een is in alles, alles is in een

Kom onder ogen je oogappel

Je bent altijd al (l) een

 

Accepteer alles altijd, heb alles lief gelijk jezelf

Je bent het ZELF

 

37 Welk moment       20-06-2002

 

Ik wil je graag vertellen hoe ik elke dag leef

Alle gesprekken, gevoelens, doelen, dingen die ik beleef

Realiseer mij ineens, dan vertel ik in het heden

Mijn toekomstig verleden

Heden, toekomst, verleden, zijn parallel aan elkaar

Wel moment (be)leef jij, vertel het mij maar